Hjälp! Jag ska bygga en webbplats, del ett

Av Fredrik
Dela:

Hur kännetecknar man en bra webbplats? Hur ska jag tänka när det är dags att bygga upp en webbplats? Kan jag bygga den själv eller vilka delar måste jag ta hjälp med?
Det är många frågor som snurrar i huvudet när man ska bygga en webbplats. Kanske är du med i ett webbplatsprojekt för en ny hemsida eller är egenföretagare och behöver skapa en webbplats för ditt varumärke? I den här artikelserien i tre delar kommer vi att reda ut vad du ska tänka på när du bygger en webbplats. Vad kan du förbereda? Hur jobbar du bäst med sökmotoroptimering? Kan du skapa innehållet själv? Och när behöver du ta hjälp av en webbyrå? Detta är bara några frågor vi kommer svara på så häng med!

Vad är ditt syfte och mål med din webbplats?

Låt oss börja i rätt ände! I ett webbplatsprojekt kan man lätt förhasta sig och lägga stor fokus på de delarna som syns på en webbplats så som färg, form och innehåll. Men bara lugn, vi kommer såklart till dessa bitar också. Viktigast för att skapa en genomtänkt och välfungerande webbplats är att fundera ut vad du har för syfte och mål med din webbplats.

Koppla ihop webbplatsens syfte med företagets syfte

Syftet med en webbplats kan såklart se olika ut beroende på vad ditt just ditt företag fokuserar på. Prata med företagets ledning, vad är verksamhetens syfte? Och hur kan webbplatsen bidra till företagets affärsmålsyfte? Genom att koppla ihop webbplatsens syfte med verksamheten skapar det inte bara en enhetlighet inom företaget men också något som syns utåt. Syftet kopplat till företaget hjälper dig också att förstå hur du bör underhålla och uppdatera din webbplats. Till exempel hur ofta ska du uppdatera och med vilket innehåll.

Sätt tydliga mål som går att mäta

Undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2018 tar upp att 1 av 5 webbplatser inte vet vad de har för syfte. Vilket inte bara försvårar arbetet med webbplatsen utan också hur du ska sätta upp mätbara mål. Mätbara mål hjälper dig att utveckla din webbplats. Du får bevis på vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Är du en e-handel kan ett enkelt och konkret mål vara att det ska gå att köpa en produkt eller signa upp sig på ett nyhetsbrev. Dessa mål kan du också mäta. Till exempel kan du se hur många som har genomfört ett köp eller hur många som fyllt i sin mailadress för nyhetsbrev. Du kan med hjälp av Google Tag Manager spåra dina mål och samla statistik som du kan grunda din analys på.

Det är även viktigt att koppla målen till företagets digitala strategi, de ska jobba åt samma håll men vara specificerade utifrån de olika kanalerna. Målen kommer också att hjälpa dig att styra hur du vill utveckla och förbättra din webbplats. Om målen inte uppnås, är det då något fel på webbplatsen? Behöver något ändras? Förbättras? Eller är det något som fattas? Detta leder oss till nästa ämne som är viktigt att fastställa innan du börjar bygga din webbplats – målgruppen.

Lär känna din målgrupp för att driva bra trafik

När vi talar om målgrupper är ett vanligt svar att man vill nå ”alla”. Det är en fin tanke, men inte hållbar, i en alldeles för stressad och brusig värld. Vi lever i ett sådant uppkopplat samhälle som leder till att människor bara ser förbi saker som inte intresserar dem. Fångas inte vårt intresse, kommer vi inte heller spendera tid på det. Därför är det svårt att ha ”alla” som målgrupp. Genom att rikta sig mot en specifik målgrupp kan vi lättare nå ut genom bruset och rikta oss mot de vi tror är mest intresserade.

Ibland kan det vara svårt att bara sätta en målgrupp. Vad som tilltalar och är relevant för dina besökare/kunder kan skilja sig ganska rejält. Därför kan du ha olika målgrupper, där en är din primära målgrupp – din huvudmålgrupp! Om du är en e-handlare kan din målgrupp vara en befintlig kundgrupp och en potentiell kundgrupp som består av människor med stort intresse för din produkt eller tjänst.
När du har en klar målgrupp framför dig kan du också enklare sätta andra viktiga delar som användarvänlighet, funktioner, sökbegrepp och tonalitet. Du kan läsa mer om tonalitet här!

Användarvänlighet och funktioner

Användarvänlighet handlar om att vi vill att besökaren ska kunna röra sig och använda webbplatsen på ett naturligt sätt. Vi vill inte att användare ska behöva tänka och tillslut lämna webbplatsen för att den är för svår att förstå. Genom att sätt syfte, mål och vilken målgrupp du vill rikta dig mot kan du enklare se vilka funktioner som bör finnas och vad du ska fokusera på när det kommer till användarvänlighet.

Du kan med stor fördel koppla användarvänligheten till webbplatsens (och företagets) mål, men glöm inte heller att du skapar webbplatsen för dina besökares mål! Så försök att tänka dig in i rollen som besökare på din webbplats.

Naturliga och instinktiva funktioner

Men hur ska man då tänka med funktioner? Utgå alltid från din målgrupp! Tänk att du ska vägleda dem till att utföra de mål du har satt upp på webbplatsen. Är det viktigt för din målgrupp att det ska vara lätt att kunna söka information på webbplatsen eller att menyn ska vara logisk? Dessa två funktioner är såklart givna saker att fundera på.

Utgå från användarens mål med webbplatsen och tänk på att du inte vill att besökaren ska behöva fundera och tycka att det är svårt att röra sig på hemsidan. Låt besökaren bara göra det! Det ska kännas naturligt och instinktivt. Försök att följa normen standarden och överraska inte dina användare, utan få dem att trivas och stanna på din webbplats!


3 SNABBA TIPS

● Det viktigaste först! – Vad är det dina besökare letar efter på din webbplats? Genom att placera sådant som är viktigt för din målgrupp kan du hjälpa och leda dem rätt.

● Skapa tydliga call-to-actions – Call-to-actions berättar för besökarna var de ska ta vägen eller vad de ska göra. Så se till att skapa tydliga rubriker och knappar som vägleder dina besökare.

● Gör dina länktexter tydliga! – Detta är en länk. Välj att ha länken i en annan färg, understruken eller fetmarkerad. Du väljer, men se till att den sticker ut från den vanliga brödtexten. På så vis missar inte dina besökare viktiga undersidor som du vill leda dem till.

Mobilen först!

Även fast vi alla inte vill inse det, så går vi fastklistrade med mobilen i handen. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2018 så är mobilen den vanligaste enheten för nätanvändning och vi använder den flera, flera, flera gånger om dagen! Det betyder också att en mobilanpassad hemsida är A och O. Du kan till och med börja skissa upp hur du vill att din webbplats ska se ut i mobilen före du börjar att skissa för desktop. På så sätt kan du få med det viktigt innehåll och funktioner i den lilla mobilskärmen för att sedan bygga på med annat i den större desktopversionen. Tänk alltså mobilen först!

Kan jag göra allt detta själv?

Det klart att du kan! Men man ska aldrig vara blyg med att be om hjälp. Ta hjälp och delegera till exempel ut olika delar till dina kollegor. Någon är kanske grym på att spika målgrupper och en annan är bäst på att sätta mål kopplade till företagets syfte. Vi är alla bra på olika saker, men du är aldrig ensam!

Genom att förbereda sig så mycket du kan, kommer du att känna att du får en större kontroll över projektet. Men också att du skapar dig tydligare förväntningar. Om du tar hjälp av en webbyrå för själva byggandet så tänk på att det är du som känner din målgrupp och kan din affärsmodell. Du kommer att behöva överföra denna kunskap till utvecklarna för att de ska kunna möta dina förväntningar.

I nästa artikel kommer vi att ta upp vikten av en god webbplatsstruktur, värdefullt innehåll och sökmotoroptimering. Det sägs att ”syns man inte på Google, så finns man inte”. Men mer om det nästa gång, häng på då!

Vi ses!

Publicerad
5 april, 2019

Gillar du det du läser? Dela gärna!

Senaste kunskapsartiklarna