Stefan Kristoffersson om kompetensförsörjning och integrationssatsningar

March 17, 2020

Hur kan vi skapa möten och samarbeten som utvecklar såväl människor som samhället?

Efter många år inom rekrytering startade Stefan Kristoffersson sin verksamhet Caminero. Han brukar beskriva det som att han jobbar med människor i rörelse – på olika sätt.

Stefan brinner också för integration och mångfald och att koppla ihop dessa med rekrytering. Han är involverad i ett flertal initiativ för att skapa möten som i sin tur kan leda till jobbmöjligheter, t.ex. att arrangera kvällar där etablerade och nya svenskar möts i ett vardagsrum för inspiration och kontaktskapande.

Berätta om dig!

Jag är en pappa och smålänning som fortsatt känner mig nyförälskad i att vara entreprenör. Jag drivs av att hjälpa människor att skapa positiv rörelse, gärna utanför komfort-zonen, och att bidra till att fler gör det de vill – snarare än det de kan eller ”måste”. Samtidigt är jag oerhört noga med att aldrig låta jobbet bli viktigare än min son.

Du har jobbat många år inom rekrytering och headhunting-branschen. Vilka är dina största lärdomar från de möten du haft under åren?

Att människor är fantastiska och att precis varenda person jag möter bär på en intressant historia. Det är långtifrån alltid de vill eller kan berätta den, och ibland är jag inte alls mottaglig. Men historien finns alltid där och det upphör aldrig att vara en ynnest att få ta del av den. Nyfikenheten att få veta mer om och lära känna människor tror jag är en förutsättning för att göra ett bra jobb som rekryterare. Den är viktigare än alla processer och metoder som finns.

Tyvärr tror jag också att bristen på denna drivkraft kan vara en förklaring till att branschen ofta är kritiserad, inte minst av kandidater. Hade det funnits mer nyfikenhet är jag övertygad om att det skulle finnas mindre av den kortsiktighet, dåligt pålästa rekryterare och den dåliga eller helt uteblivna återkoppling som många kandidater påtalar. Jag tycker mig dock skönja en positiv trend där allt fler aktörer pratar om kvalitet, struktur och återkoppling och då med minst lika mycket fokus på kandidater som på kunder.

Ett av de största tillväxthindrena för många bolag är att hitta rätt personer. Finns det några faktorer som är viktigare än andra när det kommer till att värdera vem vi ska ta in?

Det tycker jag absolut att det gör! För det första, utgå från att varje rekrytering är unik. Lägg mycket tid och kraft på att förstå rollen gällande såväl arbetsuppgifter som ansvar och kontext. Och då handlar det om vad rollen ska uppnå framåt snarare än vad den gjort tidigare.

Det är först när ni på djupet förstått förutsättningarna för den roll ni ska rekrytera som ni kan bilda er en uppfattning om vem det är ni söker. Med den insikten kan ni avgöra hur ni ska nå rätt kandidater, samt om och hur ni behöver stöd i processen.

Du är involverad i ett antal initiativ kopplat till att skapa mötesplatser och främja integration. Berätta mer!

Inspirerande Sofia Brax och jag anordnar tillsammans så kallade Afterworkshops där vi bjuder in “nya och etablerade svenskar” till Sofias vardagsrum. Varje tillfälle innehåller en inspirationsföreläsning, knytkalas och mingel. Det övergripande syftet är att skapa möten som i sin tur skapar jobbmöjligheter.

Det finns oändligt mycket att säga om dessa kvällar och den fantastiska energi som uppstår varje gång. Samtidigt finns det en frustration kopplad till det enorma slöseri det är att så många välutbildade och drivna människor inte lyckas få fäste på en arbetsmarknad som präglas av kompetensbrist. Det är också lite skrämmande att flera av de “nya svenskarna” som varit i Sverige i många år, berättar att detta är första gången de är hemma hos en svensk familj.

Vad ser du som den största utmaningen i att skapa en ökad mångfald i organisationer och hur står sig egentligen Sverige kopplat till integration på arbetsplatser?

Jag tror att det jag nyss sa kanske är den största utmaningen. Sverige är ett segregerat land och det finns väldigt få sammanhang där det naturligt uppstår möten över kulturella och etniska gränser. Vi svenskar har för det mesta väldigt homogena nätverk och, även om vi vill, så vet vi inte hur vi ska nå utanför dessa. Och vice versa; nya svenskar vill inget hellre än att lära sig språket och få fäste på arbetsmarknaden. För dem är det ofta ännu svårare att nå utanför sina nätverk…

Med det sagt så känner jag ändå tillförsikt med alla de fantastiska initiativ som finns och som alla syftar till att skapa ökad mångfald – Opportunity Day, Öppet Hus, Just Arrived, Bloom, Måltid Sverige för att nämna några.

Vilket är ditt viktigaste mål 2020?

Att lägga mer kraft på att försöka förstå nuet än på att grubbla över dåtid och framti

           intervju          

               Dejan Spasenoski          

Relaterade artiklar