Kom igång med Google Shopping

June 2, 2019

Du känner säkert till Google Shopping – en kampanjtyp där annonserna visar upp en bild av produkten direkt i Googles sökresultat. Men hur går detta egentligen till? Här ger vi dig en inblick i den (delvis hemliga) algoritmen!

Kortfattat kan man förklara processen med Google Shopping med att du laddar upp information om ditt produktlager till Google. Därefter skapar du en Shopping-kampanj – och efter det kommer Google automatiskt skapa annonser för ditt produktlager.

Visst låter det smidigt? Detta är helt klart en förenklad beskrivning av en annonseringstyp som kan bli relativt komplex, men att komma igång med en grundläggande Shopping-kampanj behöver inte alls vara speciellt svårt!

För att få dina Shopping-kampanjer så lönsamma som möjligt krävs det dock att du grottar in dig i olika annonseringsstrategier och därefter utvecklar och optimerar kampanjerna väl.

I denna guide går vi igenom grunderna för att du ska kunna ta steg ett – att komma igång med Google Shopping.

För att annonsera på Google Shopping behöver du:

1. Produktflöde – utförlig information om alla dina produkter samlat i ett flöde, ofta i filtypen .xml eller .txt. Informationen för varje produkt kallas attribut. Vissa attribut är obligatoriska (som produkt-id, titel, bild och länk) medan andra attribut är frivilliga. Många e-handelsplattformar erbjuder fil för produktflöde, så hör med ansvarig person där.

2. Google Merchant Center-konto – ett verktyg där du laddar upp produktflödet. Här kommer Google se över produktinformationen från flödet och godkänna de produkter som uppfyller kraven. De produkter som blivit godkända här kan du sedan annonsera ut via Google Ads. Produktflödet kan automatiskt hämtas en gång per månad eller ännu oftare, vilket gör att dina annonser kommer hållas uppdaterade med ditt produktlager. Skapa ett Merchant-konto här.

3. Google Ads-konto – det är alltså i Google Ads som du skapar Shopping-kampanjerna, sätter bud och sköter optimeringen av inkommande trafik.

Budgivning på Google Shopping – utan sökord

Google Shopping-annonsering skiljer sig från andra typer av annonsering på flera sätt. En stor skillnad är att du inte budar på sökord som i vanliga sökkampanjer på Google. Vill du synas på ett specifikt sökord på Google Shopping finns det metoder du kan använda dig av, men det finns inga garantier för full kontroll om när annonserna ska visas.

Algoritmen som Google använder sig av för att auktionera ut annonsplatser i Shopping-delen är inte uttalad, det finns dock riktlinjer som du bör utgå från för att förbättra dina möjligheter för en lyckad annonsering. För att öka dina chanser att synas på Google Shopping bör du t.ex. se till att annonserna har relevant och kvalitativ info, att webbplatsen är användarvänlig och att buden inte är satta för lågt. Vill du synas på specifika sökord ska du dessutom försöka få med dessa i annonsens rubrik (dvs. attributet för produkttitel).

Strukturen av en Shopping-kampanj

I annonsgrupperna i Ads-plattformen hittar du inte sökord – utan istället produktgrupper. Det är dessa produktgrupper som du sätter bud på (högsta CPC – kostnad per klick).

Produktgrupper

Shopping-kampanjer följer en trädliknande struktur (se bild nedan). Genom att öppna en produktgrupp (pilen i vänsterkanten) kan du gå djupare ned i strukturen. På så sätt kan du buda för specifika produktgrupper. Exakt hur denna struktur ser ut (hur du grupperar alla nivåer) beror på vilka attribut du har “filtrerat” utifrån. Det är alltså attributen som vi skickade med redan i produktflödet som vi pratar om här.

Om du exempelvis säljer produkter från olika varumärken kan du filtrera produktgrupperna utifrån detta attribut. Fundera på vilket attribut som är fördelaktiga att gruppera produkterna utifrån för dig. På så sätt kan du gruppera ihop produkter som har samma marginal – och som du också kan tänka dig att betala likvärdigt för per klick (högsta CPC).

           

                   

                                                                                                                                       

         

   

Skapa en Shopping-kampanj i Google Ads

När du har fått i ordning ditt produktflöde och har godkända produkter i ditt Merchant Center kan du skapa din första Shopping-kampanj i Google Ads. Klick på + Ny kampanj > Shopping. Under inställningar behöver du uppge säljar-ID, vilket är samma id som i ditt Merchant Center-konto.

           

                   

                                                                                                                                       

         

   

Därefter skapar du din första annonsgrupp i AdWords. Du kan välja att lägga hela ditt produktlager i en annonsgrupp eller att bryta ut specifika produktgrupper i enskilda annonsgrupper. Börja med att namnge annonsgruppen. Välj första alternativet om du manuellt vill filtrera ut produktgrupper eller välj direkt vilket attribut som du vill filtrera på. Exempelvis Googles produktkategori som i bilden nedan.

           

                   

                                                                                                                                       

         

   

Söktermsrapporten

Eftersom du inte budar på sökord i Shopping-kampanjer blir det extra viktigt att du använder dig av söktermsrapporten för att se vilken trafik du drar in (de sökningar annonserna visas på). Här kan du alltså se vilka exakta söktermer som annonsen har fått klick på. Lägg till negativa sökord för fraser som är mindre relevanta för att strypa dessa i framtiden.

TIPS! Använd flera annonsgrupper – Få bättre översikt av söktermsrapporten.

Om du låter hela flödet presenteras i en annonsgrupp (men alla produktgrupper) kommer du inte kunna särskilja de sökningar som skett för varje produktgrupp. Du kommer alltså endast kunna se en söktermsrapport för den enda annonsgruppen, vilket blir samma för hela kampanjen. För att kunna urskilja mer detaljerad data från Shopping-kampanjen är det fördelaktigt att du använder dig av flera annonsgrupper där du budar för olika produktgrupper. De produktgrupper som du inte budar för väljer du att utesluta bud för i respektive annonsgrupp. På så sätt kan du urskilja sökningar per annonsgrupp vilket ger bättre optimeringsmöjligheter. Vidare öppnar detta också upp för mer avancerade annonseringsstrategier där du kan lägga in negativa sökord på annonsgruppsnivå och på så sätt “sortera” inkommande sökningar mellan olika annonsgrupper.

Kampanjprioritet och strategi

Kampanjprioritet är en inställning som du behöver fundera över när du har flera Shopping-kampanjer. Denna funktion ger dig möjlighet att välja mellan tre olika nivåer av prioritet – låg, medel eller hög. Prioriteten ska avgöra om en kampanj visas före en annan. Dvs. annonser i en högre prioriterad kampanj ska enligt Google visas före annonser i en lågt prioriterad kampanj. I fall en produkt finns med i flera kampanjer, är det alltså prioriteten som avgör vilken kampanj som ska visa produkten i fråga först.

Du hittar kampanjprioritet under kampanjens inställningar:

           

                   

shopping-4.width-800.width-800.png
                                                                                                                                       

         

   

Hur kampanjprioritet används beror på vilken övergripande strategi du har. Exempelvis kan du vilja ha en kampanj där du visar bästsäljande produkter innan du visar övriga produkter. En annan strategi är att sortera upp sökningarna utifrån generiska sökningar (t.ex.: “tröja”) i en kampanj och mer produktspecifika sökningar i en annan kampanj (ex: “tröja”+ varumärke).

Vi hoppas du fått en bra introduktion till Google Shopping!

           kunskap          

               Fredrik Johansson          

Relaterade artiklar